شیرآبی دسته فلزی یک سر مغزی 117

696,000 1,875,000 

شیرآبی دسته فلزی 116

519,500 35,650,000 

شیرآبی پروانه ای دو سرمغزی 132

730,000 

شیر یکطرفه فنری سوپاپ پلاستیکی105

510,000 972,500 

شیر یکطرفه فنری سوپاپ برنجی 105

610,000 4,625,000 

شیر مهره ماسوره دار دسته پروانه ای یک سرمغزی 129

1,470,000 2,496,000 

شیر مهره ماسوره دار دسته پروانه ای 128

1,360,000 2,330,000 

شیر ماشین لباسشویی 119

498,000 

شیر کالکتور کوپلی(5لایه) 115

459,000 973,000 

شیر کالکتور دوسر کوپلی (5لایه) 127

779,000 941,000 

شیر کالکتور پرسی (5لایه) 140

579,000 

شیر فیلتردار یک سر مغزی 135

942,000 1,644,000 

شیر فیلتردار 134

882,000 1,522,000 

شیر شلنگی دسته فلزی 141

829,000 1,303,000 

شیر شلنگی دسته فلزی 118

622,000 

شیر شلنگی دسته فلزی 125

689,000 1,163,000 

شیر زانویی(چپقی) کوپلی 142

1,412,000 2,162,000 

شیر زانویی (چپقی) 130

1,260,000 2,335,000 

شیر رادیاتور تک ضرب رفت 139

755,000 

شیر رادیاتور برگشت 138

555,000 

شیر پیسوار فیلتردار 123

413,000 

شیر پکیجی دسته پروانه ای یک سرمغزی 113

595,000 1,710,000 

شیر پکیجی 107

369,000 537,500 

شیر آبی دسته پروانه ای 112

663,000 1,855,000