شیرآبی دسته فلزی یک سر مغزی آذر 117

شیرآبی دسته فلزی آذر 116

شیرآبی پروانه ای دو سرمغزی آذر 132

شیر یکطرفه فنری سوپاپ پلاستیکی105

شیر یکطرفه فنری سوپاپ برنجی آذر 105

شیر مهره ماسوره دار دسته پروانه ای یک سرمغزی آذر 129

شیر مهره ماسوره دار دسته پروانه ای آذر 128

شیر ماشین لباسشویی آذر 119

شیر کالکتور کوپلی(5لایه) آذر 115

شیر کالکتور دوسر کوپلی (5لایه) آذر 127

شیر کالکتور پرسی (5لایه) آذر 140

شیر فیلتردار یک سر مغزی آذر 135

شیر شلنگی دسته فلزی آذر 141

شیر شلنگی دسته فلزی آذر 125

شیر شلنگی آذر دسته فلزی 118

شیر زانویی(چپقی) کوپلی آذر 142

شیر زانویی (چپقی) آذر 130

شیر رادیاتور تک ضرب رفت آذر 139

شیر رادیاتور برگشت آذر 138

شیر پیسوار فیلتردار آذر 123

شیر پکیجی دسته پروانه ای یک سرمغزی آذر 113

شیر پکیجی آذر 107

شیر آذر فیلتردار 134

1,858,000 

شیر آذر صافی 3/4 اینچ 143

شیر آذر صافی 1 اینچ 143

شیر آذر آبی 4 اینچ 116D

شیر آبی دسته پروانه ای آذر 112